bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Majątek

 Prezydent Miasta Bytomia Decyzją AGN 72244-25/05 z dnia 10.01.2006r. ustanowił na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu prawo trwałego zarządu nieruchomością położoną w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26, stanowiącą działkę gruntu nr 188/37 o łącznej powierzchni 3479,00 m2 objęte księgą wieczystą nr KA1Y/00010088/6

Prezydent Miasta Bytomia Decyzją ANR 72244-17/10 z dnia 03.03.2011r. ustanowił na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Bytomiu przy ul. Chrobrego 13, stanowiącą działki gruntu nr 192/37 i 193/35 o łącznej powierzchni 2501,00 m2 objęte księgą wieczystą nr KA1Y/00011456/4

Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.
Wartość majątku:

Budynki i budowle 2686585,29
Środki trwałe 55867,10
Pozostałe środki trwałe 897353,13
Zbiory biblioteczne 75410,98
Wartości niematerialne i prawne 11181,21Opublikował: Witold Sbirenda
Publikacja dnia: 29.04.2021
Podpisał: Witold Sbirenda
Dokument z dnia: 25.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 929