bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat
Księgi uczniów
Arkusze ocen
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Rejestr wydanych świadectw

Kadry/Sekretarz Szkoły
Rejestr wniosków o postępowanie kwalifikacyjne
Rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej
Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Rejestr odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Księgowość
Rejestr list płac
Rejestr zaświadczeń o wynagrodzeniach
Rejestr poleceń księgowań
Rejestr rachunków RDW

Kierownik gospodarczy
Rejestr udzielanych zamówień publicznych

Pedagodzy
Rejestr uczniów uprawnionych do pomocy materialnej

Składnica Akt
Dokumenty archiwalne w tym m.in.:
- arkusze ocen,
- dzienniki lekcyjne,
- protokoły egzaminów dojrzałości,
- protokoły egzaminów zawodowych
- akta osobowe
- dokumentacja księgowaOpublikował: Witold Sbirenda
Publikacja dnia: 22.09.2014
Podpisał: Witold Sbirenda
Dokument z dnia: 22.09.2014
Dokument oglądany razy: 1 902