bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja aktów prawnych

Informacje ogólne

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu jest szkołą publiczną.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. Technikum nr 1 w Bytomiu;
  2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Bytomiu.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu działa na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 59 z późn. zm),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 60 z późn. zm),
Ustawy z dniem 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 1943 z późn. zm),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1189 z późn zm.),
Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
Statutu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu,
Zarządzeń Kuratora,
Zarządzeń Prezydenta Miasta Bytomia
Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu,
Regulaminów organów szkoły:
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
Regulaminu Rady rodziców.

Organem Prowadzącym Szkołę jest miasto Bytom.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Katowicach.Opublikował: Witold Sbirenda
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Witold Sbirenda
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 391