bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Właściciele podmiotu

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu jest szkołą publiczną.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. Technikum nr 1 w Bytomiu;
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Bytomiu.

Uchwała nr XLI/732/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26, w szkoły ponadgimnazjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 26.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu działa na podstawie:
Ustawy z dniem 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw rok 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 191 z późn zm.),
Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
Statutu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu,
Zarządzeń Kuratora,
Zarządzeń Prezydenta Miasta Bytomia
Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu,
Regulaminów organów szkoły:
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
Regulaminu Rady rodziców.

Organem Prowadzącym Szkołę jest miasto Bytom.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Katowicach.Opublikował: Witold Sbirenda
Publikacja dnia: 19.09.2014
Podpisał: Witold Sbirenda
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 879